Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №33" КМР

 

Методична робота

 

 

«Методична робота  в ККДНЗ № 33»

 

 

Успішне здійснення комплексу завдань, які поставили перед дошкільними працівниками Закон «Про дошкільну освіту», «Національна доктрина розвитку освіти в Україні», «Базовийкомпонент дошкільної освіти» в значній мірі залежить від особистості педагога, його моральних якостей, професіоналізму, творчої активності, вміння організовувати навчально-виховний процес з впровадженням нових підходів до виховання дітей, орієнтації на особистість дитини.

 

На пошук шляхів удосконалення якості педагогічного процесу направлена робота колективу дошкільного  навчального закладу  та розроблена структура методичної роботи .

 

В дошкільному закладі зібрана хороша бібліотека найновіших педагогічних видань, розроблена система занять  по  розділах програми.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

-    отримання знань педагогами;

-    вміння їх реалізувати на практиці;

-    наявність результативності в педагогічній роботі;

-    створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

 

Значна робота проведена в плані добору та систематизації матеріалів методкабінету. Сьогодні методичний кабінет є центром методичної служби, творчою лабораторією дошкільного закладу.

тематичні папки з різних розділів програми, зразки дидактичних посібників, статей, інновацій, передового досвіду. Під час оформлення та обладнання методичного кабінету витримані такі вимоги:

•           відповідність оформлення сучасним вимогам до навчально-виховного процесу;

•           поповнення матеріалу відповідності до вимог програми, сучасних інноваційних технологій;

•           логічна послідовність і чіткість у розташуванні матеріалів, доступність для використання

 

Робота щодо підвищення професійної майстерності педагогів включає як традиційні форми роботи (тестування, курсова підготовка, самоосвіта), так і нові педагогічне ефективні форми, такі як педагогічні ігри.

 

Проведені відкриті заходи з педагогами та дітьми дали змогу зробити висновок, що колектив ефективно впроваджує в практику роботи різноманітні нетрадиційні форми.

 

 

Відмінною рисою методичної роботи закладу є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток навчання і виховання дитини .

 

В дитячому садку  активно працює творча група в складі 4-ох чоловік по проблемі «Особливості розвитку логіко-математичних умінь та здібностей у дошкільників».

            

Організована гурткова робота в ККДНЗ. Адже, нині вкрай актуальна проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини. Гурток «Нетрадиційні техніки малювання», «Орігамі», «Музично-театральний».

 

Систематично проводиться робота з батьками, для яких створено цікаві стенди в коридорах ККДНЗ:                                             

 

Куток для батьків, по правах дитини, «Петриківка – перлини Дніпропетровщини»

 

Відмінною рисою методичної роботи закладу є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток навчання і виховання дитини.

 

Враховуючи досягнення педагогічного колективу та перспективи розвитку, колектив ставить такі завдання на 2013-2014 навчальний рік:

  1. Формувати у дітей культуру здорового способу життя як складову його психофізичного розвитку.
  2. Продовжувати створювати умови для розвитку пізнавально-творчих здібностей кожної дитини і системності мислення як основи креативних здібностей.
  3. Удосконалювати мовленнєву компетентність дітей через театралізовану діяльність.